วิธีอ่านฉลากยา


 

เลข 1 หรือ 2 ที่นำหน้าตัวอักษรจะมีเฉพาะยาแผนปัจจุบันเท่านั้น มีความหมาย ดังนี้

- เลข 1 หมายถึง ยาที่มีตัวยาสำคัญที่ออกฤทธิ์เพียงตัวเดียว

- เลข 2 หมายถึง ยาที่มีตัวยาสำคัญที่ออกฤทธิ์ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

- ตัวอักษร A – N มีความหมายตามตารางข้างล่าง

- ตัวเลขต่อมาเป็นตัวเลขลำดับการขึ้นทะเบียนตำรับยา

- ตัวเลขสองหลักท้าย หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

เช่น 1A 12/35 หมายถึง ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ผลิตภายในประเทศไทย มีตัวยาออกฤทธิ์เพียงตัวเดียว ลำดับเลขทะเบียนที่ 12 ได้รับการขึ้นทะเบียนในปี พ.ศ. 2535

 

 

 

ยาแผนปัจจุบัน

ยาแผนโบราณ

A คือ ยามนุษย์ผลิตภายในประเทศ

B คือ ยามนุษย์แบ่งบรรจุ

C คือ ยามนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ

D คือ ยาสัตว์ผลิตภายในประเทศ

E คือ ยาสัตว์แบ่งบรรจุ

F คือ ยาสัตว์นำหรือสั่งเข้าฯ

G คือ ยามนุษย์ผลิตภายในประเทศ

H คือ ยามนุษย์แบ่งบรรจุ

K คือ ยามนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ

L คือ ยาสัตว์ผลิตภายในประเทศ

M คือ ยาสัตว์แบ่งบรรจุ

N คือ ยาสัตว์นำหรือสั่งเข้าฯ
Cr: https://oryor.com/digi_dev/detail/media_printing/1690

 

Visitors: 53,297