โรคกระจกตาอักเสบ

    โรคกระจกตาอักเสบ คือ โรคซึ่งเกิดจาการอักเสบบาดเจ็บของกระจกตา โดยเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุทั้งจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ อาจเกิดกับดวงตาข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ และโอกาสเกิดเท่ากัน ทั้งกระจกตาซ้ายและกระจกตาขวา 

โรคกระจกตาอักเสบพบได้ในทุกอายุตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ โดยพบว่าเกิดได้ใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย แต่การศึกษาบางกรณีพบว่าเกิดในผู้ชายบ่อยผู้หญิง สาเหตุจาการทำงานหรืออาชีพที่เสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บกับดวงได้ง่ายกว่านั่นเอง

สาเหตุ

-กระจกตาติดเชื้อแบคทีเรีย

-กระจกตาติดเชื้อไวรัส เช่น เชื้อไวรัสงูสวัด

-กระจกตาติดเชื้อโปรโตชัว (เชื้อบิด)

-กระจกตาติดเชื้อปรสิต (หนอนพาธิบางชนิด)

-กระจกตาติดเชื้อรา

-กระจกตาได้รับแสงจ้ามาก เช่น แสงยูวีหรือจาการเชื่อมโลหะ

-จากโรคภูทิแพ้ของดวงตา

-กระจกได้รับสารเคมี หรือถูกกรด/ด่าง

- การใช้คอนแท็คท์อย่างไม่ถูกต้องและไม่รักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี

อาการ

-ปวด แสบ เคือง อาจมีตาบวม รู้สึกคล้ายผงเข้าตา โดยเฉพาะเวลาเคลื่อนไหวลูกตาหรือกะพริบตา เพราะลูกตาจะครูกับหนังตา

-ตาแดง ตาสู้แสงไม่ได้ น้ำตามาก อาจมีสารคัดหลั่งเป็นเมือกหรือหนอง ขึ้นอยุ่กับสาเหตุ

- เห็นภาพมัว ไม่ชัด

 การป้องกัน

-รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน เพื่อสุขภาพแข็งแรง ลดโอกาสติดเชื้อ

-ล้างมือให้สะอาดเสมอก่อนสัมผัสดวงตา

-ใส่และรักษาความสะอาดคอนแท็คท์เลนส์ด้วยวิธีที่ถูกต้องเคร่งครัด ตามที่จุกษุแพทย์แนะนำ

-ใส่แว่นกันแดดป้องกันแสงยูวี

-ป้องกันดวงตาในการประกอบอาชีพเสมอ

-ระมัดระวังอุบัติเหตุที่ดวงตาโดยเฉพาะกิ่งไม้หรือสารเคมีต่างๆ

-รีบพบแพทย์หรือจักษุแพทย์เสมอเมื่อมีอาการทางดวงตา

 

Line_ สั่งซื้อ_@eone

Visitors: 58,790