อาการชาอ่อนแรงของแขน-มือที่เกิดจากกระดูกสันหลัง

ท่านหรือคนใกล้ชิดท่าน
มีอาการผิดปกติ
เช่นนี้หรือไม่?

อาการที่จะกล่าวถึงนี้คือ อาการ ชามือ หรือ นิ้วมือ
บางรายมีอาการชาขึ้นมาจนถึงข้อศอก ผู้ป่วยหลายราย
มีอาการชามากขึ้นเมื่อหันศีรษะไปด้านเดียวกับแขนที่ชา
บางรายบ่นชามากตอนตื่นนอนเช้า ในรายที่เป็นมากจะมี
อาการ อ่อนแรงของนิ้ว,ศอก,ไหล่ และแขนทั้งแขน
ได้ถ้าปล่อยไว้นานๆอาจมีอาการกล้ามเนื้อมือและแขนลีบ

ผู้ป่วยรายหนึ่ง
แขนซ้ายชาอ่อนแรง
จนยกแขนไม่ขึ้น
แม้จะพยายามเกร็ง
แต่ก็ยกไม่ขึ้น
 กล้ามเนื้อแขนต้น
ลีบเล็กลงเรื่อยๆ

อาการเช่นนี้
บ่งบอกว่าน่าจะ
มีปัญหาอะไร?

สามารถแยกสาเหตุได้คร่าวๆสองประการคือ
1.โรคทางระบบกล้ามเนื้อซึ่งพบได้บ้างแต่ไม่บ่อย และจะ
ไม่ค่อยมีอาการชาหรือปวด มีแต่อาการอ่อนแรงของแขน
2.โรคทางระบบประสาท เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยกว่าข้อแรก
ซึ่งปัญหาทางกระดูกสันหลังส่วนคอที่พบบ่อยว่าเป็น
สาเหตุให้เส้นประสาทที่บังคับส่วนแขนทำงานผิดปกติ
เช่นโรคกระดูกสันหลังส่วนคอไปทับเส้นประสาท-CSR
(Cervical Spondylotic with Radiculopathy)
โรคหมอนรองกระดูกคอทับเส้น-HNP (Herniated
 Nucleus Pulposus)โรคกระดูกคอทับไขสันหลัง-CSM
(Cervical Spondylotic with Myelopathy) เป็นต้น

มีโรคอื่นอีกไหม
ที่ทำให้เกิดปัญหา
กับระบบประสาท
ที่มาเลี้ยงแขน?

ยังมีโรคอื่นๆที่ทำให้เกิดปัญหากับระบบประสาท
และทำให้เกิดแขนและมืออ่อนแรงได้ ที่พบบ่อยเช่น
อาการชาปลายมือร่วมกับอาการปวดกล้ามเนื้อไหล่
สาเหตุเกิดจากโรคกล้ามเนื้อเครียดตึงอย่างรุนแรง
ซึ่งเรียกโรคนี้ว่า Myofascial pain syndrome(ภาพขวา)
หรือ ชาปลายมือจากเส้นประสาทเสื่อมจากโรคเบาหวาน
หรือ จากผังพืดรัดเส้นประสาทบริเวณข้อมือ เป็นต้น

จะทราบได้อย่างไรว่า
อาการชาอ่อนแรงที่เป็นอยู่
ร้ายแรงหรือไม่ 
ต้องรีบไปพบแพทย์
เมื่อไหร่?

    อาการที่ถือเป็นสิ่งเตือนเหตุที่ต้องรีบไปพบแพทย์คือ
 1. อาการอ่อนแรงของแขนหรือมือ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
    มากขึ้นไม่ทราบสาเหตุ และมีทีท่าจะอ่อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
 2.อาการรู้สึกชาของมือที่เกิดขึ้นเอง และมีทีท่าจะเป็นมากขึ้น
    หรือเป็นอยู่นานตลอดเวลาไม่หายซักที
 3.อาการปวดร้าวจากไหล่ไปตามแขนจนถึงปลายมือ เป็น
    บางจังหวะ บางท่าของศีรษะ เป็นทุกวันไม่หายเสียที
    โดยสรุปแล้ว หากเกิดอาการปวดหรืออ่อนแรงหรือชาแขน
    ที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
    เพราะบางครั้งการรักษาที่ช้าเกินไปอาจทำให้เส้นประสาท
    ไม่ฟื้นคืนมากครับ

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

นพ.ทายาท บูรณกาล

 

Visitors: 49,528